Ton Louwers is CFO van Allego, het grootste openbare pan-Europese EV-laadnetwerk. Ton Louwers heeft een uitgebreide financiële achtergrond en heeft zich bekwaamd in verandermanagement, financieel herstel, fusies & overnames, corporate finance en strategie-implementatie. Ton Louwers heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een master in bedrijfseconomie en een postdoctorale graad als registeraccountant.